อารยธรรมตะวันตกสมัยกลางระบบฟิวดัลและระบบแมเนอร์

วัตถุประสงค์

1, เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบฟิวดัลและระบบแมเนอร์

2. เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินในระบบแมเนอร์

3. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบสังคมในระบบฟิวดัล

คำถาม

1. วิธีการเพราะปลูกในระบบแมนเนอร์มีกี่วิธี อะไรบ้าง

2. อะไรที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบแมนเนอร์ต้องเสื่อมและสลายตัวไป

3. ระบบฟิวดัลแบ่งชนชั้นออกเป็น กี่ ชนชั้น อะไรบ้าง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ในระบบฟิวดัลเป็นอย่างไร

5. ระบบฟิวดัลมีที่ใดบ้าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s